Blogroll

About


Introducció General.
Aquest és el blog de l’últim curs de l’Escola Superior d’Arquitectura –ESARQ- de la Universitat Internacional de Catalunya –UIC-.
Aquest darrer curs anual està destinat a desenvolupar el Treball Fi de Grau en les assignatures de Projectes 7 i 8. Els alumnes s’agrupen en dos tallers de treball dirigits per els professors Miquel Lacasta i Jordi Badia. Durant el segon quadrimestre es treballarà conjuntament amb un tercer taller coordinat per la Margarita Jover des de la University of Virginia.
En aquest blog s’aniran publicant el contingut de les classes, el treball dels alumnes, la seva evolució durant l’any, referències d’interès, premsa sobre els emplaçaments i tota la informació d’interès envers el curs.
La primera vegada que vàrem sentir a parlar del concepte de la Diagonal Verda va ser a la Margarita Jover, detectant que la gran escala del Parc del Camí Comtal i la seva geometria respecte la ciutat oferia una oportunitat única d’entendre el projecte com a part d’un futur eix verd que podria travessar la ciutat connectant el mar amb la muntanya i contrapesant l’altre gran eix cívic de la ciutat, la Diagonal. Aquesta idea aportava una nova manera d’entendre la ciutat estructurant-la a partir de la gran X generada pel creuament de les dues diagonals i a la vegada introduint un nou concepte sobre el paper que han de jugar els espais verds en una ciutat densa com la nostra, connectats als dos grans espais públics que defineixen la nostra ciutat, com són les platges i Collserola.
Els tres equips, treballaran aquest any en aquest concepte i analitzaran com el projecte de Parc Comtal redactat pels equips Alday Jover / RCR / West 8 ha canviat les regles del joc d’un lloc que encara no existeix.
Per fer-ho s’organitzaran en aquests tres grups que treballaran de manera autònoma en tres sectors d’aquesta Diagonal Verda i que s’inicien amb els dos grups de l’ESARQ que es focalitzaran al voltant del Parc de la Ciutadella (grup Miquel Lacasta) i a l’esquerda de la Sagrera (grup Jordi Badia).
La reflexió conjunta de les dues universitats (ESARQ-UIC i University of Virginia) es presentarà a final de curs en una exposició i un catàleg que vol compartir amb la ciutat el treball de recerca realitzat i d’aquesta manera acostar la universitat a la ciutadania i reivindicar el seu paper com a grup de reflexió sobre la ciutat.

-Taller Sagrera.
Professor:        Jordi Badia
Assistents:       Jaime Batlle i Eva Damiá

http://www.baas.cat/es

Síntesi del curs. La proposta de curs consisteix en analitzar en parella, 9 trams del perímetre del futur Parc del Camí Comtal de la Sagrera i proposar una ordenació de cada un d’ells, per acabar amb un estadi individual que centrarà la mirada en un únic edifici. Com a resultat obtindrem 19 projectes que compartiran la situació de límit amb el Parc. Aquests, s’hauran de desenvolupar amb el rigor i detall necessari que exigeix un projecte final de carrera (tfg), però sense oblidar les reflexions més globals sobre el paper que ha de jugar l’arquitectura en relació a la construcció d’un lloc i una ciutat.

-Taller Ciutadella.
Professor:        Miquel Lacasta
Assistent:        Marta Garcia-Orte

http://www.archikubik.com/
http://archikubik.blogspot.com.es/

Síntesi del curs. El taller pren com territori de reflexió el Parc de la Ciutadella. La idea és reflexionar i projectar en termes metropolitans, com des de l’extrem de la Sagrera es pot fer arribar l’antic Camí Comtal fins el mar, en termes urbans, com obrir el Parc de la Ciutadella a noves transversalitats, mar/muntanya, Llobregat/Besòs, i en termes humans, com estructurar un nou imaginari urbà basat en el concepte de Paisatge Productiu, és a dir, com incorporar les reflexions d’àmbit energètic, econòmic, social, cultural y polític per tornar a la ciutat i als ciutadans un seguit de propostes que veritablement puguin ser vàlides, emocionants i pròximes.


ESARQ UIC Virginia