Blogroll

lunes, 22 de octubre de 2012

#05 Sessió. Le Zac-La Confluence Lyon. Correcció nocturna.Maqueta de le ZAC de LYON-Confluence
El passat cap de setmana, 12 i 13 d’octubre, el taller de la Ciutadella vam realizar una escapada a Lió, França, amb dos objectius: El primer, visitar i estudiar la ZAC de Lyon-Confluence durant el dia i el segon, fer una correcció nocturna pels carrers de Lió dels Master plans realitzats pels alumnes.I Com va ser aquesta night-pin up?

Vam buscar diferents emplaçaments on projectàvem les diferents propostes urbanístiques del parc de la Ciutadella per les façanes dels carrers i entre correcció i correcció...une bière, s'il vous plaît?


Les fotografies així testimonien aquesta correcció tan especial, diferent i sobretot divertida!


Tornant a la visita de la ZAC-Confluence, només afegir que es tracta d’un projecte de renovació urbana de la zona sud de la península de Lió, la qual havia estat dedicada a la indústria i que ocupa un total de 150 hectàrees amb una voluntat de crear un nou centre urbà a Lió i obrir la península del sud a la resta de la ciutat.

Master plan de la ZAC-Confluence

'Vivre, travailler et se détendre sur les rives de la Saône : c’était l’un des points forts de la proposition urbaine de La Confluence dans sa première phase d’aménagement. Elle a déjà largement pris corps avec la Sucrière et des constructions remarquables qui font désormais partie de l’image du Lyon contemporain. Bientôt, le muséale des Confluences apportera une nouvelle touche culturelle au quartier. Bâtiments neufs alternent avec les pavillons reconvertis, offrant des points de vue inédits sur la rivière. Selon les lieux et les heures, on peut trouver sur le quai Rambaud l’effervescence nocturne ou le calme dont rêvent tous les urbains (colonnes 61 à 80)'

'Catàleg de materials' 


0 comentarios:

Publicar un comentario

ESARQ UIC Virginia